dijous, 6 de desembre de 2012

Primavera Valenciana: recurs contra les sancions de Sapadors 5/12/12


Més de 50 dels 231 denunciats -o els pares i mares dels denunciats,  majoritàriament menors d´edat-, hem encetat  avui  5 de desembre a la Delegació del Govern de València la presentación de recursos d’alçada  davant el Ministeri de l’Interior pels fets del  17 de febrer a València (comissaria “Zapadores”).

Contra el que s’ha dit, i fins i tot publicat, no tots els expedients judicials i administratius de la Primavera Valenciana estan resolts, i aquestos recursos en són una prova.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Delegació del Govern, principalment, s’ha ocupat per mitjà d’aquestes sancions administratives que el tema quedés obert, obligant-nos a les famílies a assumir uns fets falsos i pagar una multa, o bé encetar un camí de resposta que ja és massa llarg, però que ens durà tan lluny com el Ministeri vulga, en la defensa dels drets fonamentals dels nostres fills.   

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Fiscalia de Menors i el Jutjat d’Instrucció núm. 12 de València van coincidir que no hi veien delicte ni falta.

Cal recordar els fets del 17 de febrer, perquè són ja nou mesos que passaren:

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Els estudiants, en ampla majoria de secundària, es manifesten espontàniament davant l’IES Lluís Vives. A instància d’algú extern al grup decideixen anar a la comissaria del c/Sapadors a demanar la llibertat dels tres detinguts del dia anterior, i quan hi fan via, la Policia Nacional els acompanya tot el camí, tot tallant el trànsit dels carrers que creuen per a facilitar-los la marxa.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->En arribant a la comissaria, la policía fa un doble cordó al voltant del grup i els hi tenen fins més de tres hores bloquejats. Només els deixen marxar en petits grups i prèvia identificació.

<!--[if !supportLists]-->3.     Balanç del dia: sis detinguts, que són alliberats la mateixa tarda. Dues-centes cinquanta-quatre identificacions.

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Dos mesos i mig després, la sotsdelegació del govern envia dues-centes trenta-una sancions administratives, per aldarulls i desobediència a l’autoritat, amb imports entre 100 i 301 Euros.

Com ciutadans responsables, davant la perversió de les institucions de l’Estat en contra del poble, no podem instal.lar-nos en una comoditat còmplice, al preu dels drets dels nostres fills.

No anem a donar per bones acusacions falses que els testimonis i els documents gràfics desmenteixen. No anem a donar per bo un procés administratiu viciat de bon començament, ple de contradiccions, ni a sancionar amb el nostre silenci un abús de poder que no té més finalitat que apaivagar la veu crítica i civilitzada.

L’Assemblea Global de l’IES Lluís Vives, molts dels membres de la qual s’hi veuen implicats, dóna el seu suport a les accions jurídiques i administratives com aquesta, i a altres que, també amb l’ajut de l’Associació Jurídica Primavera Valenciana (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/), s’han dut a terme en la defensa dels drets dels membres de la comunitat educativa.  

Volem manifestar una vegada més l’agraïment que devem al suport constant i rigorós de l’Associació, i recordem que encara queden judicis i casos per resoldre; seguim solidàriament recolzant les famílies afectades, i seguim compromesos amb la reivindicació d’un ensenyament públic i de qualitat, que pateix els atacs sistemàtics d’un govern que ignora l’ordenament constitucional i dóna l’esquena al seu poble.

Assemblea Global de l’IES Lluís Vives

Per a col.laborar al sosteniment de l’AJPV (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/) , podeu fer el vostre ingrés o transferència al compte de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, al Triodos Bank (c/Justícia, 1, 46003-València, tel.: 963510203), Núm. de Compte: 1491 / 0001 / 29 / 2029045321Primavera Valenciana: recurso contra las sanciones de Zapadores
5/12/12


Más de 50 de los 231 denunciados –o los padres y madres de los denunciados,  mayoritariamente menores de edad-, hemos iniciado hoy 5 de diciembre en la Delegación del Gobierno de València la presentación de recursos de alzada  ante el Ministerio del Interior por los hechos del  17 de febrero en València (comisaría de “Zapadores”).

Contrariamente a lo que se ha dicho, e incluso publicado, no todos los expedientes judiciales y administrativos de la Primavera Valenciana están resueltos, y estos recursos son una buena prueba de ello.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Delegación del Gobierno, principalmente, se ha ocupado por medio de estas sanciones administrativas de que el tema quedase abierto, obligándonos a las familias a asumir unos hechos falsos y a pagar una multa, o bien emprender un camino de respuesta que ya es demasiado largo, pero que nos llevará tan lejos como el Ministerio quiera, en la defensa de los derechos fundamentales de nuestros hijos.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Fiscalía de Menores y el Juzgado de Instrucción no. 12 de València coicidieron en que no veían en estos hechos delito ni falta.
Hay que recordar los hechos del 17 de febrero, porque ya hace nueve meses que ocurrieron:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Los estudiantes, en su mayoría de secundaria, se manifiestan espontáneamente ante el IES Lluís Vives. A instancia de alguien externo al grupo deciden ir a la comisaría de la c/Zapadores a pedir la libertad de los tres detenidos de la víspera y, cuando se ponen en camino, la Policía Nacional les acompaña todo el camino, cortando el tráfico de las calles que cruzan para facilitarles la marcha.
<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Al llegar a la comisaría, la policía hace un doble cordón alrededor del grupo, y les tienen bloqueados hasta más de tres horas. Sólo les dejan marchar en pequeños grupos y previa identificación.
<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Balance del día: seis detenidos, que son liberados esa misma tarde. Doscientas cincuenta y cuatro identificaciones.
<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Dos meses y medio después, la Subdelegación del Gobierno envía doscientas treinta y una sanciones administrativas, por desórdenes y desobediencia a la autoridad, con importes entre 100 y 301 Euros.
Como ciudadanos responsables, ante la perversión de las instituciones del Estado en contra del pueblo, no podemos instalarnos en una comodidad cómplice, al precio de los derechos de nuestros hijos.

No vamos a dar por buenas acusaciones falsas que testigos y documentos gráficos desmienten. No vamos a dar por bueno un proceso administrativo viciado desde su inicio, lleno de contradicciones, ni a sancionar con nuestro silencio un abuso de poder que no tiene más finalidad que acallar la voz crítica y civilizada.

La Asamblea Global del IES Lluís Vives, muchos de cuyos miembros se ven implicados en estos hechos,  apoya estas acciones jurídicas y administrativas, y otras que, también con ayuda de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana (,http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/) se han llevado a cabo en la defensa de los derechos de los miembros de la comunidad educativa.

Queremos manifestar una vez más el agradecimiento que debemos al apoyo constante y riguroso de la Asociación, y recordamos que aún quedan juicios y casos por resolver; seguimos solidariamente apoyando a las familias afectadas, y seguimos comprometidos con la reivindicación de una enseñanza pública y de calidad, que sufre los ataques sistemáticos de un gobierno que ignora el ordenamiento constitucional y da la espalda a su pueblo.

Assemblea Global de l’IES Lluís Vives

Para colaborar al sostenimiento de l’AJPV (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/), podéis hacer vuestros ingresos o transferencias a la cuenta de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, en Triodos Bank (c/Justicia, 1, 46003-València, tel.: 963510203), Núm. de Cuenta: 1491 / 0001 / 29 / 2029045321

dijous, 29 de novembre de 2012

Convocatòria de reunió informativa


Dimarts 4 de desembre a les 18:30 h. al Lluís Vives

(el local s'anunciarà el mateix dia a l'entrada)

 Es Convoca una reunió informativa per als alumnes, exalumnes i famílies afectades per la denúncia de Zapadores, per què l'equip d'advocats de l'Associació Jurídica Primavera Valenciana (d'ara endavant, AJPV http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/) els expliquen  els passos a seguir.

Doneu-li la màxima difusió  a aquesta convocatòria (per tots els mitjans a l'abast) entre les persones interessades que coneixeu.

 És important per a elles !!

dijous, 22 de novembre de 2012

PETICIÓ DE RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI.DONEU MÀXIMA DIFUSIÓ A LA PETICIÓ DE RETIRADA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI. QUE NO PUGUEN DIR QUE NO TENIEN CONTESTACIÓ MESURABLE I IDENTIFICADA. 


Mireu aquest document de Ciudadan@s por la Educación Pública:
¿Estamos educando a futuros miembros de una sociedad sana y equilibrada, o entrenando a gladiadores?
PREN-TE TRES MINUTS I ADONA'T DELS MATISOS, HI HA DIFERÈNCIES! VERITAT?
Els preàmbuls mostren la filosofia i les intencions que pretén la norma i sense tenir valor jurídic algun són un resum de la mateixa.

Les modificacions que s'estan introduint i es pretenen introduir en el sistema educatiu no són innòcues... "per a mostra un botó".

Preàmbul de la LLOI (2006): “Les societats actuals concedeixen gran importància a l'educació que reben els seus joves, en la convicció que d'ella depenen tant el benestar individual com el col·lectiu. L'educació és el mitjà més adequat per construir la seva personalitat, desenvolupar al màxim les seves capacitats, conformar la seva pròpia identitat personal i configurar la seva comprensió de la realitat, integrant la dimensió *cognoscitiva, l'afectiva i la *axiológica. Per a la societat, l'educació és el mitjà de transmetre i, al mateix temps, de renovar la cultura i el patrimoni de con­fonaments i valors que la sustenten, d'extreure les *máxi­mes possibilitats de les seves fonts de riquesa, de fomentar la convivència democràtica i el respecte a les diferències individuals, de promoure la solidaritat i evitar la *discri­*minación, amb l'objectiu fonamental d'aconseguir la *nece­*saria cohesió social. A més, l'educació és el mitjà més adequat per garantir l'exercici de la *ciudada­*nía democràtica, responsable, lliure i crítica, que resulta indispensable per a la constitució de societats avança­dónes, dinàmiques i justes. Per aquest motiu, una bona *edu­*cación és la major riquesa i el principal recurs d'un país i dels seus ciutadans.”

Primer paràgraf de l'Avantprojecte de la *LOMCE (2012) (Llei *Wert): “L'educació és el motor que promou la competitivitat de l'economia i les cotes de prosperitat d'un país; el seu nivell educatiu determina la seva capacitat de competir amb èxit en la sorra internacional i d'afrontar els desafiaments que es plantegin en el futur. Millorar el nivell dels ciutadans en l'àmbit educatiu suposa obrir-los les portes a llocs de treball d'alta qualificació, la qual cosa representa una aposta pel creixement econòmic i per aconseguir avantatges competitius al mercat global.”

Trobes alguna diferència?
S'AGRAEIX DIFUSIÓ I PARTICIPACIÓ.

Des de Ciudadan@s per l'Educació Pública acabem d'obrir una pàgina en *Change per recollir signatures contra la Llei *Wert. Demanem la retirada de l'avantprojecte i l'obertura d'un veritable diàleg amb la comunitat educativa.

http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educación-josé-ignacio-wert-retirada-anteproyecto-ley-lomce-y-di%C3%A1logo-con-comunidad-educativa 

www.change.orgTÓMATE TRES MINUTOS Y DATE CUENTA DE LOS MATICES, ¡HAY DIFERENCIAS! ¿VERDAD?Los preámbulos muestran la filosofía y las intenciones que pretende la norma y sin tener valor jurídico alguno son un resumen de la misma.
Las modificaciones que se están introduciendo y se pretenden introducir en el sistema educativo no son inocuas... "para muestra un botón".
Preámbulo de la LOE (2006): “Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de cono­cimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi­mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri­minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece­saria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada­nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza­das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu­cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert): “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”

¿Encuentras alguna diferencia?

SE AGRADECE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN.
Desde Ciudadan@s por la Educación Pública acabamos de abrir una página en Change para recoger firmas contra la Ley Wert. Pedimos la retirada del anteproyecto y la apertura de un verdadero diálogo con la comunidad educativa.

http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educación-josé-ignacio-wert-retirada-anteproyecto-ley-lomce-y-di%C3%A1logo-con-comunidad-educativa
www.change.orgdivendres, 16 de novembre de 2012

Bones notícies per a la Primavera Valenciana


Ahir, dia 15 de Novembre, l’Associació Jurídica Primavera Valenciana (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/) ens va fer arribar una molt bona noticia per a tota la comunitat educativa del Vives: l’arxiu ordenat per la jutgessa de l’expedient contra Andreu, el primer detingut als fets de la Primavera Valenciana, menor i alumne del nostre centre en aquell moment.
Us trametem la nota d’Agustín Arenas, advocat de l’AJPV i qui ha coordinat totes les accions legals:

Os informo que en la tarde de hoy se nos ha comunicado un Auto del Juzgado de Menores nº 2 de Valencia, por el que se SOBRESEE (archiva) EL EXPEDIENTE JUDICIAL CONTRA EL ALUMNO DEL IES LLUIS VIVES,  primer  detenido  en los sucesos de la primavera valenciana, y que fue imputado por el Fiscal de una falta de lesiones y de un delito de atentado a agentes de autoridad.
 La Jueza finalmente, y tras las alegaciones que en defensa del menor realizamos  en su momento,  ha dispuesto el archivo de las actuaciones por el interés del menor.
 Eso significa:
·         Que el menor ya no tendrá que estar bajo la incertidumbre de un juicio con toda la carga de ansiedad para el menor y su familia.
·         Que el fiscal de menores ha quedado desacreditado por la Juez, pues ambos debieran tener el mismo objetivo, pues aquí al contrario que sucede en el ámbito penal de adultos, el fiscal tiene la capacidad de sobreseer (archivar) el expediente y no solo no lo hizo sino que además le acuso formalmente. Eso no significa que fuera ilegal, pero lo cierto es que con la misma norma o ley  cabía otra solución y más acorde a los intereses del menor.
·         Que las instituciones judiciales pueden ser eficaces en la defensa del menor.
·         Que para el ejercicio y protección de los derechos civiles también vale el uso de las leyes. ( P. Ej. :es muy  posible que los desahucios se paren en los juzgados antes que en el Gobierno y/o parlamento)
 Por último, y como letrado, sólo me resta dar la enhorabuena al menor y a su familia por no dejarse intimidar ante una presión como la judicial con intentos de aceptar como mal menor una culpabilidad que al fin no ha sido tal. Es cierto que no siempre se puede obtener una resolución judicial favorable, pero también lo es que si no se intenta, jamás se obtendrá.

 A més a més de sumar-nos a les felicitacions a Andreu i la seua familia, volem fer constar el nostre agraïment a l’AJPV pel suport constant i eficaç que ens ha donat a totes les famílies afectades, i  la disposició que contínuament mostren a assessorar i col.laborar en la nostra tasca de defensar els interessos i els drets dels nostres fills, i de l’alumnat present i futur del centre i del sistema d’ensenyament públic.

Assemblea de l’IES Lluís Vives

Per a col.laborar al sosteniment de l’AJPV (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/), podeu fer el vostre ingrés o transferencia al compte de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, al Triodos Bank (c/Justícia, 1, 46003-València, tel.: 963510203), Núm. de Compte: 1491 / 0001 / 29 / 2029045321

dimarts, 30 d’octubre de 2012

Assemblea del Professorat del Vives


Estimats companys:

Demane disculpes perquè sembla que no us he enviat l'Acta de l'última Assemblea del Professorat, del 24 d'octubre. Creia que sí però sembla que no. En tot cas, està penjada al tauló de mobilitzacions de la Sala de Profes. El més important era posar al dia el tema de les pancartes (Comissió de Tecnologia), la qüestió econòmica (Luis Felipe) i la convocatòria de la pròxima assemblea per a dimecres 31 d'octubre. Jo tinc a ma mare a l'hospital a punt d'operar-la i potser no hi puga arribar: que algú s'encarregue d'apuntar els acords i decidiu quan es convoca la pròxima. L'ordre del dia seria eixe: economia, pancartes, eixida, idees... i el que isca.

Recordeu també que s'acordà passar l'eixida de divendres del segon pati al primer, deixant 5 minuts perquè la gent es prepare, és a dir, que eixim a la porta del Vives divendres de 10:40 a 11:00, a fer visible la nostra protesta contra les retallades en educació. Ens hi veiem

Informeu al professorat nou, de qui encara no tinc cap correu, i si podeu poseu cartellets per recordar l'assemblea de dimecres, perquè hi ha també professorat veterà però de qui no tinc adreça.
.

Josep-Lluís

dijous, 18 d’octubre de 2012

Pour la défense de l’éducation publique et de qualité, ainsi que contre les retranchements Et les réformes de la LOMCE.


Les familles de l’IES Luis Vives représentées dans l’Assemblée d’élèves, parents, professeurs et personnel non enseignant nous voulons nous manifester solidairement avec toute la communauté éducative pour la défense de l’éducation publique et de qualité, ainsi que contre les retranchements  Et les réformes de la LOMCE.


Ce qui dit être une Loi pour les améliorations de la qualité éducative est en réalité un instrument sur lequel va s’articuler la démolition de l’actuel système public et universel d’enseignement pour le transformer en enseignement résiduel et de charité. Oui nous précisons bien : de charité
Pour cela ils ont déguisé en adaptation aux besoins du marché du travail, ce qui est en réalité une absorption systématique du contenu éducatif et une attaque directe à la durabilité de l’éducation publique.
Pour cela nous appuyons la grève convoquée par le CEAPA pour le 18 octobre 2012. Nous voulons former des citoyens et non pas de dociles consommateurs votants.
Depuis le Gouvernement on nous a accusés d’extrémistes et d’irresponsables, parce que selon eux ne pas mener nos enfants en classe et faire une grève, est d’après le Ministre, ne pas veiller à la meilleure éducation pour les enfants.
C’est faux. Bien que nous ayons obtenu des résolutions favorables, il y a encore dans les tribunaux et bureaux pour mineurs, des dossiers judiciaires ouverts contre divers de nos enfants. La procédure a été paralysée au mois d’août, le procédé de sanction ouvert par la sous-délégation du gouvernement. Mais les diligences on été reprises durant les dernières semaines.
Pour défendre les droits civils de nos enfants, nous avons dû solliciter de l’aide auprès de l’Association Juridique Primavera Valenciana, qui nous donne le support nécessaire pour obtenir aussi bien la détermination des responsabilités pour les agressions subies, comme l’archivage des dossiers qui n’ont autre but que d’effrayer et désactiver leur action politique – non partenaire.
Ces jeunes, qui sont sortis dans la rue en réclamant pour leur éducation ne sont pas seuls. Derrière eux ils ont leur famille et des citoyens coresponsables dans la défense d'un Etat de droit que le gouvernement a détruit avec l'excuse d'une crise qui n'a pas été causée par la citoyenneté,

Nous demandons à nos enfants un effort et une excellence académique. Nous leur demandons aussi un esprit critique et une participation citoyenne. Nous défendons avec cette grève le droit d’accomplissement de ces deux obligations.

Nous exigeons au Ministre de l'éducation l’application de l’Art. 27 de la Constitution, et la garantie d’une éducation digne. Dans le cas contraire qu’il démissionne dignement.

Valencia, 17 octobre 2012The families of IES Lluís Vives, represented by the Assembly of students, parents, faculty and non-teaching personnel, would like to express ourselves, with the rest of the education community, in defense of quality public education and against cutbacks and reforms of the Law for the Improvement of Educational Quality (LOMCE).Said law, which states to address the improvement of education, is in fact an instrument to articulate the destruction of the present system of public universal education, aiming to transform it into a residual and charity system.  That’s exactly what we mean: a charity system.
That’s why they have thoroughly obliterated the educational contents, making it look as an adjustment to the needs of the labor market, and have attacked directly the sustainability of the public education system. 
That is why we support the strike announced by the Spanish Confederation of Parent-Teacher Associations (CEAPA) to be held on October 18th. We want to educate citizens, not submissive consumers and voters.
We’ve been accused by the Government of being extremist and irresponsible; the Minister has even said that not taking our kids to school means that we do not intend for them to have the best possible education.
This is simply not true. On the contrary: most of all, we aim to defend the future of our country and assert the law. Because we know that our constitutional state, under the rule of law, is not even 40 years old, and we must defend it. Because we know that the integrity of a healthy state is not protected by the police, but the sheer will of its citizens, well informed of their rights and their duties.
Many pieces of news have been published giving the idea that the students reported to the police during the Primavera Valenciana have been acquitted and the administrative expedients open against more than two hundred youngsters for non-violent resistance without alteration of public order have been suspended.
This is simply not true. Although some favorable resolutions have been obtained, there are still judicial records open in the office of the public prosecutor for under age persons against some of our kids. Last August the sanction open by the Delegation of Government was interrupted; but the official paperwork has been reopened during these last weeks.
In order to defend the civil rights of our kids, we have been obliged to request the help of the Legal Association Primavera Valenciana (Asociación Jurídica Primavera Valenciana), which is helping us to determine the responsibilities for the physical aggressions they suffered and to close the records that only aim to scare them and defuse their political non-partisan action.
These youngsters, who took to the streets defending their education, are not alone: they’re being supported by families and citizens also responsible for the defense of a state under the rule of law that the government, using the crisis –not provoked by the citizens– as an excuse, is utterly destroying.
We ask of our kids their effort and their academic excellence, and also critical thinking and participation in citizen matters. With this strike we aim to defend their right to fulfill both duties.
We demand that the Minister observe article 27 of the Spanish Constitution and guarantee the suitable education of the citizenry. Otherwise, we demand his honorable resignation.
Valencia, October 17th. 2012


Las familias del IES Lluís Vives, representadas en la Asamblea de alumnos, padres, profesores y personal no docente, queremos manifestarnos solidariamente con toda la comunidad educativa en defensa de la educación pública y de calidad, y contra los recortes y reformas de la LOMCE.

Lo que dice ser una Ley para la Mejora de la Calidad Educativa es en realidad un instrumento sobre el que articular la demolición del actual sistema de enseñanza público y universal, para transformarlo en una enseñanza residual y de caridad.  Sí, decimos bien: de caridad.
Para ello han disfrazado de adaptación a las necesidades del mercado de trabajo lo que en realidad es un vaciado sistemático de contenido educativo,  y un ataque directo a la  sostenibilidad de la educación pública. 
Por eso apoyamos la huelga convocada por la CEAPA para el 18 de octubre. Queremos formar ciudadanos, no dóciles consumidores-votantes.
Se nos ha acusado desde el gobierno de extremistas, y de irresponsables, porque no llevar a nuestros hijos a clase y hacer huelga es, según el ministro, no velar por la mejor educación para ellos.
No es verdad. Muy al contrario: Queremos, ante todo, defender el futuro de nuestro país y hacer valer la ley. Porque somos conscientes de que no hace ni cuarenta años que gozamos  de un estado de derecho  y no debemos renunciar a él. Porque sabemos que la integridad de un estado saludable no la mantiene la policía, sino la voluntad de sus ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
Se han publicado diversas noticias dando a entender que los estudiantes denunciados durante los hechos de la Primavera Valenciana han sido absueltos, y que los expedientes administrativos abiertos contra más de doscientos jóvenes por unos hechos no violentos ni alteradores del orden público, han sido suspendidos.
No es verdad. Aunque hemos obtenido resoluciones favorables, todavía hay en los tribunales y en la fiscalía de menores expedientes judiciales abiertos contra varios de nuestros hijos . Se paralizó en agosto el procedimiento sancionador abierto por la subdelegación del gobierno. Pero las diligencias han sido retomadas en las últimas semanas.
Para defender los derechos civiles de nuestros hijos hemos tenido  que solicitar la ayuda de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, que nos está dando el soporte con que lograr tanto la determinación de responsabilidades por las agresiones que sufrieron, como el archivo de expedientes que no tienen más finalidad que asustarles y desactivar su acción política –que no partidista-.
Estos jóvenes, que salieron a la calle clamando por su educación, no están solos: detrás tienen familias y ciudadanos corresponsables en la defensa de un estado de derecho que el gobierno, con la excusa de una crisis que no ha causado la ciudadanía, está destruyendo.
Pedimos a nuestros hijos  esfuerzo y excelencia académica. También les pedimos espíritu crítico y participación ciudadana. Defendemos con esta huelga su derecho de cumplir con ambas obligaciones.
Exigimos al ministro de educación que cumpla el art. 27 de la Constitución,  y garantice una educación digna a la ciudadanía. De lo contrario, que dignamente dimita.
València, 17 de octubre 2012

Les famílies de l’IES Lluís Vives, representades a l’Assemblea d’alumnes, pares, professors i personal no docent, volem manifestar-nos solidàriament amb tota la comunitat educativa, en defensa de l’educació pública i de qualitat, i contra els retalls i reformes de la LOMCE

El que pretén ser una Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa és en realitat un instrument sobre el qual articular la demolició de l’actual sistema d’ensenyament públic i universal, tot transformant-lo en un ensenyament residual i de caritat. Sí, diem bé: de caritat.
Per tal de fer-ho han disfressat d’adaptació a les necessitats del mercat de treball el que en realitat és un buidat sistemàtic de contingut educatiu, i un atac directe a la sostenibilitat de l’educació pública.
Per això recolzem la vaga convocada per la CEAPA per al 18 d’octubre. Volem formar ciutadans, no dòcils  consumidors-votants.
Se’ns ha acusat des del govern d’extremistes, i d’irresponsables, perquè no dur els nostres fills a classe i fer vaga és, segons el ministre,  no vetllar per la millor educació per a ells.
No és veritat. Ben al contrari: Volem, per damunt de tot, defensar el futur del nostre país i fer valer la llei. Perquè som conscients que no fa ni quaranta anys que gaudim d’un estat de dret. Perquè sabem que la integritat d’un estat saludable no la manté la policía, sinó la voluntat dels  seus  ciutadans conscients dels seus drets i deures.
S’han publicat diverses notícies donant a entendre que els estudiants denunciats durant els fets de la Primavera Valenciana han estat absolts, i que els expedients sancionadors oberts contra més de dos-cents joves per uns fets no violents ni alteradors de l’ordre, han estat suspesos.
No és veritat. Tot i que hem obtingut ressolucions favorables, encara hi ha als tribunals i a la fiscalía de menors expedients judicials oberts contra els nostres fills. Es va paralitzar a l’agost el procediment sancionador obert per la sotsdelegació del govern. Però han représ les diligències en les darreres setmanes.
Per a defensar els drets civils dels nostres fills, hem hagut de sol·licitar l’ajut de l’Associació Jurídica Primavera Valenciana, que ens està donant el suport amb  què assolir tant la determinació de responsabilitats per les agressions que patiren, com l’arxiu dels expedients que no tenen més finalitat que emporuguir els joves i desactivar la seua acció política –que no partidista-.
Aquests joves, que van sortir al carrer clamant pel seu dret a una educació pública i de qualitat, no estan sols: darrere tenen famílies i ciutadans corresponsables en la defensa d’un estat de dret que el govern, amb l’excusa d’una crisi que no ha causat la ciutadania, està destruint.
Demanem als nostres fills esforç i excel·lència acadèmica. També els demanem esperit crític i participació ciutadana. Defensem amb aquesta vaga el seu dret d’acomplir ambdues obligacions.
Exigim al ministre d’Educació que compleixi l’art. 27 de la Constitució, i garanteixi una educació digna a la ciutadania. Altrament, que dignament dimiteixi.
València, 17 d’octubre 2012                 

dimecres, 17 d’octubre de 2012

Setmana de lluita del 15 d'Octubre

La Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública apoya la convocatoria del Sindicato de Estudiantes para la semana de lucha del 15 de Octubre Los ataques contra la educación pública desde la llegada al Gobierno del Partido Popular no han parado de sucederse y profundizarse. En apenas nueve meses hemos visto cómo el ejecutivo de Mariano Rajoy ha reducido los Presupuestos Generales del Estado para la educación pública en 2012 y 2013 un 21% y un 14,4% respectivamente, un dato alarmante al que hay que sumar el recorte de 3.000 millones de euros durante el pasado mes de abril, también contra la escuela pública. Todos estos recortes se están concretando este inicio de curso en el despido de cerca de 50.000 docentes en todo el Estado, la extinción de becas de comedor y libros, la masificación de nuestras aulas, incrementos salvajes de las tasas universitarias, así como la creación de nuevas matrículas para poder estudiar en la Formación Profesional.
Ante esta agresión sin precedentes la comunidad educativa no va a permanecer impasible, y por eso, profesores, madres, padres y estudiantes estamos participando en diferentes movilizaciones en defensa de los servicios públicos y preparando nuevas acciones de protesta para llevar adelante los próximos días en todo el Estado.
Desde la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública queremos manifestar nuestro total apoyo a la semana de lucha convocada por el Sindicato de Estudiantes para los próximos días 15,16,17,18 y 19 de Octubre, ya que entendemos que se trata de una respuesta absolutamente necesaria y justificada ante la gravedad de todos los ataques que se están llevando adelante a nivel estatal y en las diferentes comunidades autónomas.

Es por esto que desde la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública hacemos un llamamiento al profesorado, estudiantes y familias en todo el Estado a que apyen todas la acciones en defensa de la escuela pública que se llevarán acabo durante la semana del 15 de Octubre, y en especial la manifestación del día 18 por la tarde con los que estaremos más cerca de poder frenar esta catarata de recortes y agresiones, que lo único que pretenden es desmantelar la educación pública.
Madrid a 9 de Octubre de 2012

dimecres, 10 d’octubre de 2012

Acta de la reunió del 2-10-12 de l'APMPE del VivesActa de l’Assemblea General de la Comunitat Educativa del Vives del 2 d’octubre de 2012
-  Comencem a l’hora prevista (18:00 h), amb la Sala d’Actes pràcticament plena, especialment de pares i mares, així com de professors i estudiants de Nocturn (menys estudiants de Diürn del que era d’esperar), i en primer lloc ens autoorganitzem com a Assemblea: moderador, ordre del dia, duració prevista, repartidors del torn de paraula i del micròfon inalàmbric, redactora dels acords, ús del portàtil i del projector, etc.
-  Es recorda la informació general sobre la situació d’assetjament i degradació que pateix l’ensenyament públic, especialment amb l’anunciada LOMCE, que suposarà l’estocada final: vegeu el full de la convocatòria, on hi ha més explicacions sobre açò.
-  Un representant de l’assemblea del professorat (Josep-Lluís) recorda que continuen les eixides de divendres a la porta de l’Institut durant el segon pati (12:45 – 13:00) per a manifestar el rebuig a les retallades. Així mateix, se subratlla el desastre que suposarà la reducció i quasi desaparició d’assignatures com Música, Dibuix, Tecnologia... i del Bat Escènic. També es critica el projecte del govern d’eliminar el paper decisori dels Consells Escolars, triar la Direcció del centre (60% de vots) i altres mesures regressives que empobriran encara més l’educació. Finalment es recorda la disponibilitat de diversos professors per organitzar una tancada o acte semblant.
-  Excusada l’assistència del Coordinador de la Comissió de Premsa per malaltia, un altre membre d’aquesta comissió (Mari Luz) pren la paraula per a felicitar-se i felicitar l’Assemblea per la faena realitzada, que han dut els fets ací ocorreguts per tot el món, i es demana la renovació o ampliació de la Comissió amb més voluntaris, que s’hi apunten. També s’acorda redimensionar la comissió, anomenant-la “Premsa i Difusió”, per tal de potenciar els contactes, no sols amb els mitjans, sinó també amb altres centres i amb tot tipus d’entitats.
-  Les representants de la Comissió d’Ajuda a l’Alumnat (Maria i Violeta) fan un resum i balanç de la seua actuació durant aquests mesos, destacant l’aportació de Maria Gómez, experta en tècniques de creixement personal i resolució pacífica de conflictes. Les seues diverses intervencions en la nostra Comunitat Educativa van ser un bàlsam molt benvingut, tant en xarrades a la Sala d’Actes com en diversos tallers a les aules i altres espais. Es projecta un vídeo realitzat per la Comissió on es repassen els fets de la Primavera Valenciana i les intervencions esmentades, que culminaren amb una sessió patrocinada per Amnistia Internacional i on hi hagué de tot: realització d’un mural, aportacions de Maria Gómez com a terapeuta i d’Agustín Arenas com a advocat, etc. La presentació de les activitats de la Comissió i del vídeo documental reberen un fort aplaudiment de tots els assistents.
-  La Comissió Jurídica (representada per Enric) ens resumeix la seua actuació en defensa dels nostres estudiants, arran dels fets que començaren el 15 de febrer (amb les primeres detencions i agressions policials) i es prolongaren durant aquella “setmana de passió” en què tants joves (del Vives i d’altres llocs) foren identificats, detinguts i ferits per les forces d’ordre. L’advocat Agustín Arenas fa una síntesi de tot el procés, alhora que presenta a l’Assemblea l’AJPV (Associació Jurídica Primavera Valenciana), projectant i comentant els seus estatuts, objectius i mètodes. A més de l’actuació lletrada i d’investigació, es mantindrà una agenda jurídica amb estudi permanent de tots els casos que puguen afectar a les llibertats civils. I en especial se subratlla que aquesta AJPV, nascuda al caliu de la nostra Assemblea però amb vocació de servir a tota la societat valenciana, incorporarà un fort component pedagògic i preventiu (xerrades, debats, tallers...), plantejant-se com a  objectiu bàsic que els nostres joves coneguen els seus drets i deures. Es pretén així que un dels fruits de la Primavera Valenciana siga millorar l’educació cívica i democràtica de la nostra societat. Es proposa una votació a mà alçada sobre el suport que l’Assemblea dóna a l’AJPV: cap vot en contra, cap abstenció, unanimitat de vots a favor (amb la Sala d’Actes plena). Així doncs, l’Assemblea dóna tot el seu suport moral a l’AJPV, que a partir d’ara es presentarà públicament i començarà a fer el seu propi camí. S’anima a qui vulga a apuntar-se a l’AJPV, que d’ací poc tindrà pàgina web pròpia: podeu escriure a asociacionjpv@gmail.com. Seu física: c/ Dr. J. J. Dómine, 11-13ª, 46011 - València. Tel. i fax: 963670054.
-  Torn de paraula: Diverses intervencions demanen a Agustín si l’AJPV podria defensar el dret a l’educació, davant dels atacs actuals, i contesta que “hi ha cobertura”. També es proposa que si policies no identificats tornen a agredir sense justificació, es demane als agents identificats que detinguen els agressors, i si no ho fan, denunciar-los. Agustín: “Al nostre país no hi ha institucions que defensen els drets civils”. Diverses intervencions agraeixen a la Comissió Jurídica el seu excel·lent treball, i molt en especial es feliciten per la constitució de l’AJPV, una cosa “que estava en l’aire” i “que molta gent esperava”. També hi ha intervencions més específiques sobre la desaparició del Bat Escènic i assignatures com Música, Tecnologia, Dibuix... Es remarca la notable pèrdua en cultura, en qualitat de vida i en sensibilitat que pot suposar per a tota la societat, i es demana una reacció decidida per a rescatar les arts. Es proposa una Comissió d’Acció, a la qual s’apunten diverses persones. Es decideix mantindre la lluita per una educació pública de qualitat. Les diverses comissions continuaran la seua faena i l’Assemblea tornarà a reunir-se d’ací un temps. S’hi pot col·laborar i mantindre’s informat en http://assemblealluisvives.blogspot.com.es/                      València, 2-10-12

diumenge, 30 de setembre de 2012

ASSEMBLEA GENERAL DE L'APMPE DE L'IES LLUÍS VIVESASSEMBLEA GENERAL DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DEL VIVES (Professors, Estudiants, Famílies, PND)
DIMARTS 2 D’OCTUBRE 2012     18:00 h.   Sala d’Actes

- Organització de l'Assemblea.
- Anàlisi de la situació.
- Informes de les comissions i col·lectius
- Propostes de les comissions.
- Torn obert d'intervencions.
- Acords i conclusions. 


  COMUNICAT          

L’Assemblea del Professorat de l’IES Lluís Vives de València ha decidit sumar-se a la convocatòria d’Assemblea General de tota la Comunitat Educativa de l’Institut (Mares, Pares i Famílies en General, Estudiants, Professorat i Personal No Docent) per al pròxim dimarts 2 d’octubre a les 18 h, a la vista de l’empitjorament de les nostres condicions de treball i de la degradació a què se sotmet l’educació pública.
Al nostre centre només som enguany 80 professors, quan el curs passat érem noranta-i-tants, i fa poc rondàvem el centenar. A més, tenim uns quants centenars més d’alumnes, amb grups d’ESO a 36, de BAT a 42 i de Nocturn a més encara. El professorat ha vist augmentades les seues hores lectives, que han passat de 17 o 18 a 20 o 21: això representa, en una assignatura de 3 hores setmanals, 7 grups amb les ràtios esmentades (entre 200 i 300 alumnes!), cosa que dificulta o impossibilita una atenció personalitzada.
En termes més generals, estan desapareixent beques i ajudes de tota mena, mentre pugen brutalment les taxes i matrícules universitàries, alhora que es massifiquen les aules i es perden opcions en l’ensenyament públic, puja l’IVA del material escolar, s’elimina la paga extra dels funcionaris i s’anuncien encara més retallades de tot tipus... Però el pitjor és la degradació i involució ideològica que se’ns ve al damunt. En efecte, tot això és un intent deliberat per afonar el prestigi i valor de l’educació pública i així prestigiar la privada i concertada, especialment la més ideologitzada, com la que segrega alumnes pel sexe, a la qual se li blinden les subvencions. A més, es pretén segregar cada volta abans l’alumnat, impedint que les famílies menys afavorides puguen accedir al Batxillerat (i menys encara a la Universitat) i trencant així el principal valor de la nostra educació pública: l’equitat, en la qual som el segon país del món.
Eixe retrocés i degradació es veu també en el projecte de censurar i degradar l’Educació per a la Ciutadania, en la centralització i major control estatal dels continguts, en l’acumulació de revàlides absurdes, en la supressió d’assignatures, en el trasllat arbitrari de docents, en la destrucció de les “línies en valencià” amb l’excusa del multilingüisme... I especialment, en el control directe dels centres educatius que pretén instaurar el govern del PP amb la nova llei educativa (LOMCE), amb la qual l’Administració tindrà el 60% dels vots en l’elecció de Directora, i per tant els Consells Escolars (òrgans que regeixen la vida dels centres i on estan representats professors, estudiants, famílies i PND) es veuran buidats de funció i de capacitat de decidir res.
És clar que tot açò s’emmarca en l’anomenada crisi, pantalla per a la dictadura dels mercats, que és global, però mentre en altres llocs (precisament per enfrontar-se a la crisi) es potencia l’educació, la investigació i la innovació, al nostre país es fa el contrari. I és que entre nosaltres el principal problema no és tant la crisi o les mesures a prendre, sinó el propi sistema polític de representació, la democràcia mateixa, que es troba segrestada per les cúpules polítiques. L’eslògan “No ens representen” sintetitza prou bé la incapacitat i paràlisi de la nostra classe política. La corrupció generalitzada (que en el cas valencià ja és paradigma universal i ens ha “situat en el mapa”), les llistes tancades, el nepotisme i la falta de transparència, els càrrecs “a dit” que col·loquen a centenars de milers de familiars i amics dels qui governen en llocs d’assessors o en empreses públiques, organismes, Caixes... tot això absorbeix tants recursos que només amb una part es podrien rellançar els sistemes educatiu, sanitari, d’atenció a la dependència, etc.
Mentre es tanquen escoles i centres d’investigació, clíniques i mitjans de comunicació, petites empreses culturals, teatres, biblioteques, centres juvenils i de majors... la casta política i els seus beneficiats, junt a la corrupció permesa per la falta de transparència (i naturalment, les elits financeres), s’emporten els diners que els nostres estudiants, investigadors, malalts, dependents i jubilats necessiten.
El Vives ja es va destacar el curs passat en les reivindicacions per una educació pública de qualitat. Ara ens toca reprendre l’acció i empoderar de nou la nostra Comunitat Educativa a partir d’eixa Assemblea del 2 d’octubre. Els nostres joves es mereixen un futur i cap govern, ni central ni autonòmic, no els el furtarà. Plantem-nos i organitzem-nos. Reforcem les Comissions i Grups de Treball que faran balanç i propostes a l’Assemblea, creem-ne de noves: noves propostes i idees, noves comissions, nous grups de treball o d’estudi d’alternatives... Aportem la nostra iniciativa i compromís per a defensar i millorar l’educació pública. Us esperem dimarts 2 d’octubre de 2012 a les 18:00 h. a la Sala d’Actes del Vives.
Per encàrrec de la Comissió Jurídica, i per als qui no pugueu vindre a l’Assemblea, us fem saber que ens informaran de la situació legal dels nostres alumnes i exalumnes, així com de l’estat i funcionament de l’AJPV (Associació Jurídica Primavera Valenciana), sorgida al caliu d’aquesta, però llesta ja per a caminar a soles. Us recordem també que per a compensar l’immens esforç dels advocats que han defensat els nostres estudiants aquests mesos s’ha obert un compte corrent on podeu fer una transferència: Triodos Bank (c/Justícia, 1, 46003-València, tel.: 963510203), Núm. de Compte: 1491 / 0001 / 29 / 2029045321. Gràcies per la vostra col·laboració.PS:

HEM DE FORÇAR LA CASTA POLÍTICA A FER MARXA ARRERE EN EL SEU INTENT D’AFONAR L’EDUCACIÓ PÚBLICA, DEMOCRÀTICA I DE QUALITAT