divendres, 15 de març de 2013

Acta de la Reunió de l'Assemblea Global del Vives. 7 de març 2013Acta de l’Assemblea General de la Comunitat Educativa del Vives del 7 de març de 2013
-    Després d’autoorganitzar-nos com a assemblea, dos representants de l’Associació Memorial Democràtic Universitari  23 d’abril, Juan José López Hernando y la mare d’un antic alumne del nostre institut, ens mostren la seua solidaritat activa i ens inviten a la inauguració de l’Exposició “Memòria i vigència d’un compromís: universitaris contra la dictadura”, el dia 13 de març a les 20:00 h a la Universitat Vella (c/La Nau), que hi estarà dos mesos i inclou tallers, elements didàctics, audiovisuals, documentals, etc.  Se subratlla l’oportunitat de connectar la lluita d’aquells estudiants amb les d’ara i les pròximes, unint així passat, present i futur: memòria, actualitat i prospectiva. Queda fet el contacte i s’invita tothom a assistir, especialment el professorat, per tal d’aprofitar-la didàcticament. Es pot trobar a la xarxa més informació –veure esdeveniment al Facebook.
-  Dos representants de la Comissió Organitzadora del Concert, Enrique Díes y Pilar Fañanas, expliquen els Comptes del Verkami (clica damunt per vore pps) i del concert mateix, amb l’ajuda de taules d’ingressos i despeses projectades en power point.  S’anuncia que, per a major claredat, encara es penjaran les dades en la web. A més de la qüestió estrictament econòmica, se subratllen els beneficis socials, recordant el que va suposar el concert quant a repercussió mediàtica i social-
-  Se succeeixen les intervencions de Gorka Ibarlucea, Clara Beltrán, Virginia Valls, Josep Lluís Navarro y Enrique Díes, amb molta autocrítica i debat sobre la poca assistència, assenyalant el mal dia (molts professors estan avaluant en aquests moments, molts altres estan plens d’exàmens, els estudiants igual, etc.) i altres motius, alguns d’ells inherents als mètodes assemblearis, altres a les característiques de la pròpia societat valenciana, etc.
-  L’AJPV, per boca del seu representant, Agustín Arenas destaca que hem fet una cosa gran, i subratlla la gran pancarta que feren els alumnes per al concert, on ressalta la paraula “dret”. Arran de les intervencions d'autocrítica que, a més a més, subscriu, assenyala fundamentalment com una de les conseqüències socials de desafecció –com la falta de voluntat col·lectiva- en la desgraciada política educativa dels últims decennis, per això la importància que mereix la formació en les finalitats de l’AJPV.
-  Continua amb una crítica de la LOMQUE, assenyalant que en 30 anys hem tingut 6 lleis d’educació (i hi ha en camí una 7ª, amb 3 avantprojectes ja). En connexió amb això, se subratlla el vessant pedagògic de l’AJPV, amb diversos tallers ja celebrats sobre formació en drets i deures per al joves, la “farmaciola de primers auxilis jurídics”, etc. Així mateix, es resumeixen les darreres actuacions jurídiques de l’AJPV: detinguts, lesionats, denunciats, tant adults com a menors, judicis i recursos enfront de sobreseïments (arxiu) davant les denúncies per agressions. També s'informa dels treballs preparatoris per a recursos d'empara davant el Tribunal Constitucional.
-  Es llegeix el document pel qual el Casal Jaume I concedeix a l’Assemblea el seu premi per la tasca realitzada durant la Primavera Valenciana. Es tria les persones que aniran a replegar-lo. (Tres alumnes, dues mares i un professor)
-  Es torna a valorar la necessitat de crear una comissió de gestió que coordine les diferents comissions i els futurs projectes a dur a terme.  Per manca de temps, no es van poder tractar quins seran aquests projectes ajornant el tema per a la propera assemblea.
-  Sense res més a tractar es dóna per acabada l’Assemblea a les 20:30h., abans de procedir a la projecció del documental “Estudiar en Primavera”.
Es projecta el documental “Estudiar en Primavera” realitzat per Amparo Fortuny.