dimecres, 16 de gener de 2013

Roda de premsa de l'Assemblea Global del Vives / Impacte en premsa diària / Rueda de prensa de L'Assemblea Global del Vives
RODA DE PREMSA DE L'ASSEMBLEA GLOBAL LLUÍS VIVES CELEBRADA EL 15/1/13 PRESENTANT EL CONCERT #PRIMAVERA VALENCIANA


Avui dimecres, dia 16 de febrer, davant les portes de l'IES Lluís Vives de València, ha tingut lloc la lectura i presentació del comunicat emès per l'Assemblea Global Lluís Vives, formada pel professors, alumnes i famílies del centre, que es van reunir ahir.

En aquest comunicat, que ha estat llegit per Clara Díes i Joan Ripoll, representants de l'alumnat, l'Assemblea ha recordat els fet que van conformar l'anomenada Primavera Valenciana, al febrer de 2012 i que va causar greus danys psicològics i personals a l'alumnat i que només es van poder solucionar gràcies a l'encertada actuació de l'equip directiu. També han destacat el paper jugat pels advocats i juristes de l'Associació de Juristes Primavera Valenciana (AJPV) que, de forma totalment desinteressada, ha portat la defensa de gran nombre d'afectats davant les detencions i sancions sofertes i per denunciar els danys que van rebre. Finalment, han convocat de forma pública el concert que tindrà lloc el proper 15 de febrer, en el Palau de Congressos de València, per recaptar fons per continuar amb la defensa dels casos pendents i per reclamar pels drets vulnerats.

A continuació ha intervingut Josep Lluís Navarro, en nom de l'Assemblea de Professors de l'IES Lluis Vives que ha assenyalat que el concert és una celebració que demostra que la comunitat escolar està disposada a enfrontar-se a les amenaces que planegen   sobre l'escola pública, avui focalitzada en la Llei Wert, encara en preparació, i que desarticula socialment els centres, es carrega el seu funcionament democràtic i els converteix en apèndixs dels governants de torn, tractant a l'alumnat com a mercaderia i introduint criteris de competitivitat que discriminen els més febles econòmicament, transformant-los en mà d'obra barata i submisa. També ha recordat les diverses convocatòries previstes pròximament, especialment Abraçada al voltant del Centre el 15F i el tancament en l'IES el 22F per debatre sobre l'aquesta llei. Per al professorat, tot això evidencia que la societat està despertant i adonant-se que no es pot deixar destruir l'educació.

En la seva intervenció, Pere Camps, director del BarnaSants, ha explicat la participació d'aquest prestigiós festival de cantautors en aquest esdeveniment manifestant que el concert #Primavera Valenciana forma part de manera natural de la programació del BarnaSants i del sistema de valors que el festival defensa.

En representació de la AJPV, l'advocat Agustín Arenas ha fet un balanç del treball sense ànim de lucre realitzat per aquesta associació durant aquest any, en la defensa de més d'un centenar d'alumnes i alumnes entre detinguts i sancionat, assenyalant que en tots els casos la sentència ha estat favorable o s'ha limitat a una simple amonestació enfront de les peticions en molts casos incomprensibles de la fiscalia. En aquests moments se segueix treballant en els casos pendents de judici. A més del treball de defensa lletrada, l'associació també té com a finalitats la pedagogia jurídica dirigida a estudiants de secundària i universitaris.
També ha intervingut, Jordi Castro, del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), presentant el congrés sobre els drets civils i l'educació que es va a desenvolupar a la Universitat de València a partir del 9 de febrer i el concert en el qual participaran el dia 14, els grups que ja no van poder incorporar-se al del dia 15.

Finalment, Pau Alabajos, en representació del col·lectiu de músics que participen desinteressadament en el concert (www.verkami.com/projects/4159-concert-primaveravalenciana) ha mostrat el seu orgull a participar en un esdeveniment cultural que mostra que l'esperit de la Primavera Valenciana segueix viu i disposat a defensar els drets d'els qui reclamen una educació pública, igualitària i de qualitatRecull de premsa:
El Punt, Avui
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/610939-lassemblea-lluis-vives-celebrara-laniversari-de-la-primavera-valenciana-amb-un-concert-solidari-amb-els-detinguts-en-les-carregues-policials.html
La Vanguardia

20 minutos

RUEDA DE PRENSA DE LA ASAMBLEA GLOBAL LLUÍS VIVES CELEBRADA EL 15/1/13 PRESENTANDO EL CONCIERTO #PRIMAVERA VALENCIANA

Hoy miércoles, día 16 de febrero, ante las puertas del IES Lluís Vives de Valencia, ha tenido lugar la lectura y presentación del comunicado emitido por la Asamblea Global Lluís Vives, formada por el profesores, alumnos y familias del centro, que se reunieron ayer.

En dicho comunicado, que ha sido leído por Clara Díes y Joan Ripoll, representantes del alumnado, la Asamblea ha recordado los hecho que conformaron la llamada Primavera Valenciana, en febrero de 2012 y que causó graves daños psicológicos y personales al alumnado y que sólo se pudieron solventar gracias a la acertada actuación del equipo directivo. También han destacado el papel jugado por los abogados y juristas de la Asociación de Juristas Primavera Valenciana (AJPV) que, de forma totalmente desinteresada, ha llevado la defensa de gran número de afectados ante las detenciones y sanciones sufridas y para denunciar los daños que recibieron. Finalmente, han convocado de forma pública el concierto que tendrá lugar el próximo 15 de febrero, en el Palacio de Congresos de València, para recaudar fondos para continuar con la defensa de los casos pendientes y para reclamar por los derechos vulnerados.

A continuación ha intervenido Josep Lluís Navarro, en nombre de la Asamblea de Profesores del IES Lluis Vives que ha señalado que el concierto es una celebración que demuestra que la comunidad escolar está dispuesta a enfrentarse a las amenazas que se ciernen sobre la escuela pública, hoy focalizada en la Ley Wert, todavía en preparación, y que desarticula socialmente los centros, se carga su funcionamiento democrático y los convierte en apéndices de los gobernantes de turno, tratando al alumnado como  mercancía e introduciendo criterios de competitividad que discriminan los más débiles económicamente, transformándolos en mano de obra barata y sumisa. También ha recordado las diversas convocatorias previstas próximamente, especialmente Abrazo alrededor del Centro el 15F y el encierro en el IES el 22F para debatir sobre la dicha ley. Para el profesorado, todo esto evidencia que la sociedad está despertando y dándose cuenta de que no se puede dejar destruir la educación.

En su intervención, Pere Camps, director del BarnaSants, ha explicado la participación de este prestigioso festival de cantautores en este evento manifestando que el concierto #Primavera Valenciana forma parte de manera natural de la programación del BarnaSants y del sistema de valores que el festival defiende.

En representación de la AJPV, el abogado Agustín Arenas ha hecho un balance del trabajo sin ánimo de lucro realizado por esta asociación durante este año, en la defensa de más de un centenar de alumnos y alumnas entre detenidos y sancionado, señalando que en todos los casos la sentencia ha sido favorable o se ha limitado a una simple amonestación frente a las peticiones en muchos casos incomprensibles de la fiscalía. En estos momentos se sigue trabajando en los casos pendientes de juicio. Además del trabajo de defensa letrada, la asociación también tiene como fines la pedagogía jurídica dirigida a estudiantes de secundaria y universitarios.
También ha intervenido, Jordi Castro, del Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), presentando el congreso sobre los derechos civiles y la educación que se va a desarrollar en la Universitat de Valéncia a partir del 9 de febrero y el concierto en el que participarán el día 14, los grupos que ya no pudieron incorporarse al del día 15.

Finalmente, Pau Alabajos, en representación del colectivo de músicos que participan desinteresadamente en el concierto (www.verkami.com/projects/4159-concert-primaveravalenciana) ha mostrado su orgullo en participar en un acontecimiento cultural que muestra que el espíritu de la Primavera Valenciana sigue vivo y dispuesto a defender los derechos de quienes reclaman una educación pública, igualitaria y de calidad.

Comunicat de l'Assemblea Global de l'IES Lluís Vives

COMUNICAT DE L’ASSEMBLEA GLOBAL LLUÍS VIVES

            Els membres de la comunitat educativa de l’IES Lluís Vives, reunits en l’Assemblea Global del centre, ahir dia 15 de gener de 2013, volem fer palesa la nostra disconformitat davant la degradació que estem experimentant tant en l’educació pública com als nostres drets fonamentals. Però abans, cal fer memòria.
            El 15 de febrer de 2012, un grup d’alumnes del nostre centre va rebre com a resposta a un tall de circulació reivindicatiu de 10 minuts, colps i força policial fora de mida. Fins el dia 20, la desmesura va continuar amb càrregues, detencions i colps contra uns manifestants ni violents ni preparats per a uns comportaments autoritaris i repressors, que els seus pares ja no comptaven d’haver de tornar a veure al nostre país.
            Aquells fets van causar mals físics i seqüeles psicològiques a molts alumnes. La comunitat del Vives hagué de recollir-se per tal d’assistir-los i ajudar-los a mantenir la normalitat acadèmica. No fou fàcil, però el curs va concloure amb resultats acadèmics bons i uns resultats de PAU excel·lents.
            Cal destacar la tasca que en aquest aspecte va fer l’equip directiu, que va generar més energia en la pròpia responsabilitat dels alumnes que en la ràbia d’haver patit una repressió injusta i exagerada. Volem expressar des d’ací el nostre agraïment i també denunciar les pressions que la direcció pateix per part de l’administració, malgrat haver mantingut sempre una posició constructiva.
            D'altra banda, des d’aquelles dates, són molts els afectats per detencions, denúncies, lesions, identificacions i sancions administratives que han necessitat assistència jurídica. La nostra assemblea va rebre una ajuda gratuïta, puntual i eficaç per part d’un grup d’advocats que finalment han constituït l’Associació Jurídica Primavera Valenciana. Excepte dues amonestacions, en tots els expedients resolts fins ara els alumnes han estat absolts, o bé s’han sobresegut els seus casos.
            Però encara queden vistes pendents, i encara tenim recorregudes més de setanta de les 231 multes imposades per la Delegació de Govern. Molta feina jurídica encara per a defensar als jutjats els drets que, amb porres la policia i amb taxes l’administració, va voler ignorar. I cada pas judicial ara és més car, des que tenim en vigor una llei que penalitza la defensa civil amb taxes judicials dissuasòries.
            Això és la memòria de l'any passat però no el final de la tasca, perquè al dia de hui, veiem que aquell disbarat de càrregues policials s’ha reforçat amb “càrregues” legislatives -com ara la llei de taxes esmentada-, però per damunt de tot la LOMCE, encara en preparació. Darrere la cortina de fum dels disbarats de declaracions del ministre Wert, s'amaga que aquesta llei, sobre tot, vol la desarticulació social dels centres, tot desproveint de poder de gestió els consells escolars. Això acaba amb la gestió democràtica dels centres i torna el poder a la direcció, que, com hem vist al Lluís Vives i altres centres, és més fàcil de controlar mitjançant l'amenaça.
            És una llei que instaura com a meta la mercantilització de l’educació, massifica les aules i privatitza les avaluacions, malgrat disposar d’un cos de professionals públics sobradament formats per a fer-les. I el que és pitjor, l'escola deixa de ser un lloc on es busca potenciar i estimular les capacitats dels futurs ciutadans per a transformar-se en un garbell on es separa el gra de la palla, col·locant a cada qual al lloc que "per natura" els correspon.
            Un any més tard, ja sabem, en tant que professorat, famílies i alumnat, i en tant que ciutadania, que no podem confiar ja en que la nostra administració vetllarà per la qualitat de la nostra educació pública i per la seua universalitat i gratuïtat, malgrat ser aquest un manament constitucional. I que cap de nosaltres pot anar sol davant d'aquestes reivindicacions, perquè la repressió té mota força i moltes facetes.
            Per això, l’Assemblea Global de l’IES Lluís Vives vol convocar, junt amb l’Associació Jurídica Primavera Valenciana, el concert-aniversari de la Primavera Valenciana que es celebrarà el proper dia 15 de febrer al Palau de Congressos, on hi col·laboren desinteressadament més de vint grups i artistes.
            Perquè volem recaptar diners per a assegurar la defensa jurídica dels nostres drets fonamentals.
            Perquè volem ajuntar veus per a defensar els nostres serveis públics, l’educació pública, que no és sinó el futur del nostre poble.
            I perquè hem de prendre consciència i compromís, tots i cada un, de la nostra corresponsabilitat en la construcció i en el sosteniment de l’estat de dret.
            Sols la nostra participació activa i diària en institucions, associacions, col·lectius tan diversos com ho és la societat, podrà donar suficient solidesa al teixit social per a superar els embats totalitaris i privatitzadors que patim.
            De la mateixa manera que votar cada quatre anys no ens dóna garantía de construcció democràtica, eixir a manifestar-nos un colp al mes tampoc no ens dóna garanties de canvi. Són gestos necessaris però no suficients.
            El que la societat demana ja no són "per quès" ni "per a quès" -ben clar ho tenim-, sinó respondre a la pregunta: "Com?". Perquè el temps que triguem a decidir-ho, estem donant-lo als que estan darrere de les porres i de les lleis injustes. El Concert del dia 15 no ha de ser sols una celebració, un record, sinó un moment, un lloc des del qual difondre aquest "Com".
            Per això, volem agrair als artistes, als professionals, a BarnaSants i a les editorials que, tot assumint eixe compromís social, col·laboren en el concert o han fet possibles mitjans de difusió com ara el documental “Estudiar en Primavera”, que s’estrenarà en breu i no és més que un altre fruit de la implicació personal en la construcció social, que ens fa persones i ens enriqueix com a poble, de manera més profunda i duradora que la renta per càpita.
           
València, 16 de gener 2013