dijous, 6 de desembre de 2012

Primavera Valenciana: recurs contra les sancions de Sapadors 5/12/12


Més de 50 dels 231 denunciats -o els pares i mares dels denunciats,  majoritàriament menors d´edat-, hem encetat  avui  5 de desembre a la Delegació del Govern de València la presentación de recursos d’alçada  davant el Ministeri de l’Interior pels fets del  17 de febrer a València (comissaria “Zapadores”).

Contra el que s’ha dit, i fins i tot publicat, no tots els expedients judicials i administratius de la Primavera Valenciana estan resolts, i aquestos recursos en són una prova.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Delegació del Govern, principalment, s’ha ocupat per mitjà d’aquestes sancions administratives que el tema quedés obert, obligant-nos a les famílies a assumir uns fets falsos i pagar una multa, o bé encetar un camí de resposta que ja és massa llarg, però que ens durà tan lluny com el Ministeri vulga, en la defensa dels drets fonamentals dels nostres fills.   

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Fiscalia de Menors i el Jutjat d’Instrucció núm. 12 de València van coincidir que no hi veien delicte ni falta.

Cal recordar els fets del 17 de febrer, perquè són ja nou mesos que passaren:

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Els estudiants, en ampla majoria de secundària, es manifesten espontàniament davant l’IES Lluís Vives. A instància d’algú extern al grup decideixen anar a la comissaria del c/Sapadors a demanar la llibertat dels tres detinguts del dia anterior, i quan hi fan via, la Policia Nacional els acompanya tot el camí, tot tallant el trànsit dels carrers que creuen per a facilitar-los la marxa.

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->En arribant a la comissaria, la policía fa un doble cordó al voltant del grup i els hi tenen fins més de tres hores bloquejats. Només els deixen marxar en petits grups i prèvia identificació.

<!--[if !supportLists]-->3.     Balanç del dia: sis detinguts, que són alliberats la mateixa tarda. Dues-centes cinquanta-quatre identificacions.

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Dos mesos i mig després, la sotsdelegació del govern envia dues-centes trenta-una sancions administratives, per aldarulls i desobediència a l’autoritat, amb imports entre 100 i 301 Euros.

Com ciutadans responsables, davant la perversió de les institucions de l’Estat en contra del poble, no podem instal.lar-nos en una comoditat còmplice, al preu dels drets dels nostres fills.

No anem a donar per bones acusacions falses que els testimonis i els documents gràfics desmenteixen. No anem a donar per bo un procés administratiu viciat de bon començament, ple de contradiccions, ni a sancionar amb el nostre silenci un abús de poder que no té més finalitat que apaivagar la veu crítica i civilitzada.

L’Assemblea Global de l’IES Lluís Vives, molts dels membres de la qual s’hi veuen implicats, dóna el seu suport a les accions jurídiques i administratives com aquesta, i a altres que, també amb l’ajut de l’Associació Jurídica Primavera Valenciana (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/), s’han dut a terme en la defensa dels drets dels membres de la comunitat educativa.  

Volem manifestar una vegada més l’agraïment que devem al suport constant i rigorós de l’Associació, i recordem que encara queden judicis i casos per resoldre; seguim solidàriament recolzant les famílies afectades, i seguim compromesos amb la reivindicació d’un ensenyament públic i de qualitat, que pateix els atacs sistemàtics d’un govern que ignora l’ordenament constitucional i dóna l’esquena al seu poble.

Assemblea Global de l’IES Lluís Vives

Per a col.laborar al sosteniment de l’AJPV (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/) , podeu fer el vostre ingrés o transferència al compte de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, al Triodos Bank (c/Justícia, 1, 46003-València, tel.: 963510203), Núm. de Compte: 1491 / 0001 / 29 / 2029045321Primavera Valenciana: recurso contra las sanciones de Zapadores
5/12/12


Más de 50 de los 231 denunciados –o los padres y madres de los denunciados,  mayoritariamente menores de edad-, hemos iniciado hoy 5 de diciembre en la Delegación del Gobierno de València la presentación de recursos de alzada  ante el Ministerio del Interior por los hechos del  17 de febrero en València (comisaría de “Zapadores”).

Contrariamente a lo que se ha dicho, e incluso publicado, no todos los expedientes judiciales y administrativos de la Primavera Valenciana están resueltos, y estos recursos son una buena prueba de ello.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Delegación del Gobierno, principalmente, se ha ocupado por medio de estas sanciones administrativas de que el tema quedase abierto, obligándonos a las familias a asumir unos hechos falsos y a pagar una multa, o bien emprender un camino de respuesta que ya es demasiado largo, pero que nos llevará tan lejos como el Ministerio quiera, en la defensa de los derechos fundamentales de nuestros hijos.
<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->La Fiscalía de Menores y el Juzgado de Instrucción no. 12 de València coicidieron en que no veían en estos hechos delito ni falta.
Hay que recordar los hechos del 17 de febrero, porque ya hace nueve meses que ocurrieron:

<!--[if !supportLists]-->1.    <!--[endif]-->Los estudiantes, en su mayoría de secundaria, se manifiestan espontáneamente ante el IES Lluís Vives. A instancia de alguien externo al grupo deciden ir a la comisaría de la c/Zapadores a pedir la libertad de los tres detenidos de la víspera y, cuando se ponen en camino, la Policía Nacional les acompaña todo el camino, cortando el tráfico de las calles que cruzan para facilitarles la marcha.
<!--[if !supportLists]-->2.    <!--[endif]-->Al llegar a la comisaría, la policía hace un doble cordón alrededor del grupo, y les tienen bloqueados hasta más de tres horas. Sólo les dejan marchar en pequeños grupos y previa identificación.
<!--[if !supportLists]-->3.    <!--[endif]-->Balance del día: seis detenidos, que son liberados esa misma tarde. Doscientas cincuenta y cuatro identificaciones.
<!--[if !supportLists]-->4.    <!--[endif]-->Dos meses y medio después, la Subdelegación del Gobierno envía doscientas treinta y una sanciones administrativas, por desórdenes y desobediencia a la autoridad, con importes entre 100 y 301 Euros.
Como ciudadanos responsables, ante la perversión de las instituciones del Estado en contra del pueblo, no podemos instalarnos en una comodidad cómplice, al precio de los derechos de nuestros hijos.

No vamos a dar por buenas acusaciones falsas que testigos y documentos gráficos desmienten. No vamos a dar por bueno un proceso administrativo viciado desde su inicio, lleno de contradicciones, ni a sancionar con nuestro silencio un abuso de poder que no tiene más finalidad que acallar la voz crítica y civilizada.

La Asamblea Global del IES Lluís Vives, muchos de cuyos miembros se ven implicados en estos hechos,  apoya estas acciones jurídicas y administrativas, y otras que, también con ayuda de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana (,http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/) se han llevado a cabo en la defensa de los derechos de los miembros de la comunidad educativa.

Queremos manifestar una vez más el agradecimiento que debemos al apoyo constante y riguroso de la Asociación, y recordamos que aún quedan juicios y casos por resolver; seguimos solidariamente apoyando a las familias afectadas, y seguimos comprometidos con la reivindicación de una enseñanza pública y de calidad, que sufre los ataques sistemáticos de un gobierno que ignora el ordenamiento constitucional y da la espalda a su pueblo.

Assemblea Global de l’IES Lluís Vives

Para colaborar al sostenimiento de l’AJPV (http://primaveravalenciana.com/blog/qui-som/), podéis hacer vuestros ingresos o transferencias a la cuenta de la Asociación Jurídica Primavera Valenciana, en Triodos Bank (c/Justicia, 1, 46003-València, tel.: 963510203), Núm. de Cuenta: 1491 / 0001 / 29 / 2029045321

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada