dijous, 1 de març de 2012

Assemblea General de la Plataforma de Pares-Mares, Professorat i Estudiants de l'IES Lluís Vives

Per la present us convoquem  a la

                        Assemblea Global de la PPMPE del Vives        

a celebrar a la Sala d'Actes de l'institut 
       entre les 20:00 i les 21:30 del proper dijous 1 de març 
             (estrictament dins de l'horari del centre)

 amb els següents punts de l'ordre del dia:


  - Anàlisi de la situació actual.
  - Informe de les comissions de treball.
  - Propostes millora de l'assemblea (mesures19x19) .
  - Propostes de futur .
  - Torn obert de paraula.

PS: A les 19 hores, a la mateixa Sala dActes de l'institut, tindrem una Reunió de Coordinació tots els portaveus de les diferents comissions de treball i els coordinadors de l'Assemblea Global.


Por la presente os convocamos a la

                      Asamblea Global de la *PPMPE de Vives
a celebrar en la Sala de Actas del instituto
    entre las 20:00 y las 21:30 del próximo jueves 1 de marzo
(estrictamente dentro del horario del centro)

con los siguientes puntos de la orden del día:

- Análisis de la situación actual.
- Informe de las comisiones de trabajo.
- Propuestas mejora de la asamblea (medidas19x19) .
- Propuestas de futuro .
- Turno abierto de palabra.


PS: A las 19 horas, a la misma Salón de Actos del instituto, tendremos una Reunión de Coordinación todos los portavoces de las diferentes comisiones de trabajo y los coordinadores de la Asamblea Global.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada